معوقات ۹ ماهه کارگران شهرداری حسینیه در استان خوزستان

۳۰ کارگر شهرداری حسینیه در استان خوزستان ۹ ماه معوقات مزدی طلب دارند.

به گزارش تلویزیون آزادی، پرداخت دستمزد حدود ۳۰ کارگر شهرداری حسینیه در استان خوزستان حدود ۹ ماه به تاخیر افتاده است. و شهردار منابع کافی برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری شهرداری ندارد.

کارگران می‌گویند: مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزد آن‌ها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی در شهرداری است. همچنین بخشی از بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

حسین محسنی (شهردار حسینیه) با تایید معوقات مزدی کارگران شهرداری گفته است که منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری شهرداری ندارد.

او گفت: مجموع پولی که سازمان شهرداری‌ها و اداره مالیاتی استان به شهرداری حسینیه می‌پردازد در مجموع حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان است. این در حالیست که این رقم در مقایسه با مبلغ ۲۱۰ میلیون تومانی حقوقی که باید به نیروی شهرداری پرداخت کنیم ناچیز است.