معوقات مزدی کارگران شهرداری سی‌سخت در سالجاری

کارگران شهرداری سی سخت در سال جاری هیچ حقوقی از شهرداری دریافت نکرده اند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “ایلنا”، کارگران شهرداری سی سخت از فروردین ماه سال جاری تا کنون هیچ حقوقی از شهرداری دریافت نکرده اند و تلاش های پیاپی کارگران به نهادهای مختلف، بی نتیجه مانده است.

یکی از کارگران این شهرداری گفته است: آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم حقوق اسفند ۹۸ بود که شهردار حدود ۵ روز پیش به حساب کارگران واریز کرد.

این کارگر با بیان اینکه با احتساب آبان ماه، ۸ماه است حقوق‌مان به تاخیر افتاده است، ادامه داد: شهردار می‌گوید کاری به طلب ۸ ماهه کارگران ندارم، از وقتی که شهردار شده‌ام هر ماه حقوق داده‌ام.

از قرار معلوم، هر چند یکبار حساب‌های شهرداری سی سخت به خاطر بدهکاری به برخی طلبکاران قدیمی بسته می‌شود. شهرداری می‌گوید این بدهی‌ها مربوط به شهرداران قبلی است که امروزه تبعات آن متوجه کارگران و موجب مسدود شدن حساب‌های مالی شهرداری شده است. اما کارگرانی که تعداد آنها حدود ۸۰ نفر است و همگی از فروردین حقوق‌شان به تاخیر افتاده، از شرایط موجود آزرده شده و می‌گویند که هرچه به شورای شهر اعتراض می‌کنیم، فایده ندارد.

یکی از این کارگران که در واحد تنظیف کار می‌کند، گفت: هنوز طبق مصوبه افزایش حقوق سال ۹۹ حقوق نگرفته‌ایم و قرار است این رقم در ماه بعد همراه با دریافت حقوق فروردین ماه سال جاری به حساب کارگران واریز شود.

این کارگران در روز‌های گذشته چند بار به شورای شهر سی سخت مراجعه کردند اما به آنها گفته شد پیگیری می‌کنیم. کارگران گفتند: هر بار به دیدار اعضای شورای شهر می‌رویم آنها قول پیگیری می‌دهند اما در عمل هیچ کاری نمی‌کنند.