مصطفی هاشمی زاده برای تحمل حبس احضار شد

شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین با ارسال ابلاغیه ای مصطفی هاشمی زاده، دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۸ را برای تحمل حبس فراخواند. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، روز چهارشنبه ۲مهر ماه ۱۳۹۹، مصطفی هاشمی زاده، دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۸، با دریافت احضاریه ای از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین برای تحمل ۵ سال حبس تعزیری فراخوانده شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “ابلاغیه ای از طرف سیستم ثنا برای آقای مصطفی هاشمی زاده، فعال دانشجوئی ارسال شده و ایشان باید طی مدت ۵ روز کاری خود را برای سپری کردن دوران حبس ۵ ساله اش به شعبه ۱ اجرای احکام در دادسرای زندان اوین مراجعه کند.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, مصطفی هاشمی زاده, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری, با اتهامات اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق،٣ماه کار اجباری در بیمارستان نیایش و ۲ سال محرومیت از خوابگاه دانشجوئی محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.