مصطفی سلیمی زندانی سیاسی اعدام شد

مصطفی سلیمی زندانی سیاسی که در جریان فرار زندانیان از زندان سقز موفق به فرار شده بود پس از از بازگردان او از اقلیم کردستان، حکم اعدام وی اجرا شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هه نگاو”، مصطفی سلیمی زندانی سیاسی کرد که در جریان شورش زندان سقز در روز جمعه ۸ فروردین ماه ۹۹ با ۷۰ زندانی دیگر موفق به فرار شده بود، صبح امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۹۹، در زندان سقز اعدام شد.

این زندانی در جریان شورش زندان سقز در روز جمعە ٨ فروردین ٩٩ همراه با ٧٠ زندانی دیگر از زندان سقز فرار کرد و پس از ١٠ روز یعنی ١٨ فروردین ماه از سوی نیروهای امنیتی حکومت دستگیر شدەبود.

مصطفی سلیمی اهل روستای “ایلو” سقز، متولد چهارم تیرماه ۱۳۴۶ باشد کە در تاریخ هفدهم فروردین ۱۳۸۲ بە اتهام حملە بە پایگاه ایرانشاه سقز و کشتە شدن یک عضو سپاه پاسداران در شهر نهاوند استان همدان بازداشت و بە زندان سنندج منتقل شد.

آقای سلیمی بعدها از سوی دادگاه انقلاب سقز بە ریاست قاضی “گودینی” بە اتهام “سرقت مسلحانە و درگیری با نیروهای انتظامی” و “عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران بە ١۵ سال حبس و اعدام محکوم شد و این حکم از سوی شعبە ٣١ دیوان عالی کشور عینا تایید شد.

این زندانی پیشتر بە مدت چند سال عضو حزب دمکرات کردستان ایران بودە و پس از جدایی از این حزب بە سقز بازگشتە بود. وی از ١٧ سال پیش بدون داشتن حق مرخصی در زندان های سقز و سنندج محبوس بودە است.