مصطفی باقری آشنا از زندان کرمانشاه آزاد شد

 مصطفی باقری آشنا، شهروند اهل کنگاور با پایان دوران محکومیت خود از زندان کرمانشاه آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از کردپا، امروز سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹، مصطفی باقری آشنا، شهروند اهل کنگاور با پایان دوران محکومیت خود از زندان کرمانشاه آزاد شد.

آزادی آقای باقری آشنا با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۲۰ روز پیش از موعد، با پایان دوره محکومیت صورت گرفته است.

مصطفی باقری آشنا پیشتر در تاریخ ۱۴ تیر ٩٧ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با پایان مراحل بازجویی آزاد شد.

این شهروند در خردادماه سال جاری توسط شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی شاهرخ مرادی، از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه به قصد برهم زدن نظم عمومی” به ٩ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم توسط شعبه ١٨ دادگاه

تجدیدنظر استان کرمانشاه به ۴ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

آقای باقری آشنا در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۹۹، جهت تحمل حبس راهی زندان دیزل ‌آباد کرمانشاه شد.