مصطفی بادکوبه ای، شاعر و فعال ادبی بازداشت شد

شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران پس از احضار مصطفی بادکوبه ای، شاعر و فعال ادبی منتقد وی را برای تحمل حبس تعزیری بازداشت کرد. 

به گزارش  تلویزیون آزادی به نقل از حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، مصطفی بادکوبه ای, شاعر و فعال ادبی منتقد که پیشتر با اتهام توهین به مقدسات توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود پس از احضار از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت تهران جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

 یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت: “پرونده ای که مصطفی بادکوبه ای با اتهام توهین به مقدسات به تحمل ۱ سال زندان محکوم شد به دلیل انتشار یک کلیپ در فضای مجازی بود که این فعال ادبی و شاعر منتقد پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی و آزادی موقت با آغاز مراحل دادرسی توسط دادگاه در آن به ۱ سال زندان محکوم شد”. 

این منبع مطلع پیرامون روند پرونده مصطفی بادکوبه ای گفت: “مصطفی بادکوبه ای در آبان ماه سال ۱۳۹۵، به اتهام توهین به مقدسات توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده این فعال ادبی به دادگاه انقلاب تهران مصطفی بادکوبه ای با اتهام توهین به مقدسات به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر عیناً تائید شد. 

در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۷، شعبه ۳ دادسرای امنیت واقع در زندان اوین از بابت پرونده ای دیگر با ارسال ابلاغیه ای مصطفی بادکوبه ای را احضار و پس از تفهیم اتهام همزمان با صدور قرار وثیقه این فعال ادبی بازداشت شد و  در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ مصطفی بادکوبه ای، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

وزارت اطلاعات، بعنوان مرجع اعلام جرم کننده از مصطفی بادکوبه ای, براساس استناد به اشعار و نوشته های ادبی ایشان در سرای قلم در کنار مهدی خزعلی این فعال ادبی را احضار و تفهیم اتهام کرده بود.