ویدئوگرافیک | مصباح یزدی؛ تئوریسینِ بادمجان دورقاب‌چین ولی‌فقیه!

مصباح یزدی یکی بادمجان‌ دور‌قاب‌‌چین‌های مطرح علی خامنه‌ای است که هر سال با بودجه‌های چند میلیاردی به الهی جلوه دادن عبا و عمامه او می‌پردازد.

مصباح یزدی به تئوریسین ولایت‌فقیه هم مشهور است؛ کسی که مدعی هیچ‌کاره بودن مردم در حکومت است و می‌گوید منشأ مشروعیت رهبر رژیم و حکومت از آسمان‌هاست!

اگرچه پاچه‌خوارانی مانند مصباح در رژیم ایران بسیارند؛ اما او که حالا یک پایش لب گور قرار دارد، برای خامنه‌ای چیز دیگری است!