مستند “چهره فقر در سیستان و بلوچستان”

وقتی از سیستان و بلوچستان می گوییم، فقر و محرومیت اولین چیزی است که به ذهنمان می آید.

پدیده ای بغرنج که قبل از جمهوری اسلامی وجود داشت و با آنچه که کارشناسان آن را سیاست های تبعیض گرایانه مینامند، بعد از جمهوری اسلامی تشدید پیدا کرد.

اما زشتی فقر در این است که میتواند منشا شاخص های فلاکت دیگر نیز باشد.

قاچاق سوخت،کودکان کار و یا کودکان بازمانده از تحصیل، اعتیاد به مواد مخدر، نا امنی و غیره

در این فیلم مستند شبکه آزادی به بررسی این معضل تقریبا همیشگی سیستان و بلوچستان پرداخته است و سعی کرده ایم به این پرسش پاسخ بدهیم که: چرا وضعیت این منطقه از کشور، بهتر نشده است؟ آیا تعمدی در این کار وجود دارد؟