مستند چرنوبیل،فاجعه هسته ای

اخیرا نام چرنوبیل زیاد تکرار میشود.

به خصوص بعد از ساخت سریالی با همین نام توسط شبکه HBO.

اما در چرنوبیل چه کسی و یا چه چیزی را مقصر بدانیم؟ طرفداران انرژی اتمی و یا سو مدیریت شوروی سابق؟

در این مستند به چرنوبیل پرداخته ایم و خارج از فضای سریال آن، به دنبال حقیقت بوده ایم