مستند “پایان یک فرمانده” – قسمت اول

جهان در ۱۰ روز پایانی سال ۲۰۱۹ تا ۱۰ روز اول سال ۲۰۲۰ دسخوش اتفاقات بسیاری بود
از حمله ی موشکی به پایگاه امریکایی ها در عراق،تا کشته شدن قاسم سلیمانی و اعلان جنگ از سوی رژیم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران
این مستند در قالب ۳ قسمت پیوسته پخش میشود