مستند معمر قذافی – از خیزش تا سقوط 

مردی که ریگان او را سگ دیوانه خاورمیانه نامید.
مردی که از خطرناکترین مرد جهان به یکی از مبارزین با تروریسم جهانی تبدیل شد.
مردی که احتمالا پرکارترین متجاوز تاریخ بود.
یک انقلابی کهنه کار که در نهایت به دست انقلابیون کشته شد…..معمر قذافی

 

 

 

 

 

مستند معمر قذافی – از خیزش تا سقوط بخش اول

مستند معمر قذافی – از خیزش تا سقوط بخش  دوم