مستند “محمود موسوی مجد” – بخش اول

بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و به روی کار امدن جمهوری اسلامی،هر از گاهی میشنویم که فلان شخص نزدیک به مقامات جاسوس اسراییل یا امریکا یا انگلیس بوده است.

از سعید امامی و کلاهی،تا صادق قطب زاده و افراد دیگری که جمهوری اسلامی از عبارت نفوذ در مورد این افراد و جریان ها استفاده می کند.

اما چقدر از این اتهامات واقعیت دارد؟

ایا سرویس های اطلاعاتی کشور های خارجی تا این حد میتوانند به مقامات ایران نزدیک شوند؟

یا شاید هم حکومت از این موقعیت استفاده میکند تا مخالفان درون سیستم خود را حذف کند.

در این فیلم مستند، از شروع تا پایان یکی دیگر از همین افراد که سید محمود موسوی مجد نام دارد را بررسی کردیم.

اقایان امیرفرشاد ابراهیمی و علی جوانمردی در این مستند نظرات خود را ارائه کرده اند.

تهیه و تولید،گروه مستند سازی تلوزیون آزادی