مستند “فقر روی دیوارهای تهران “

فقر محدودیت جغرافیایی در ایران ندارد،از غربی ترین نقطه آذربایجان غربی تا شرقی ترین کپرهای استان سیستان و بلوچستان این پدیده که حاصل سیاست های جمهوری اسلامی است ملموس است.

در این مستند، به فقر در پایتخت پرداخته ایم. تهران… کلان شهری که بیشترین بودجه را نیز از آن خود کرده است اما فقر مطلق در آن بیداد میکند.

در این فیلم مستند، شبکه آزادی به فقردرتهران و حاشیه های آن پرداخته است.