مستند “عروس گورستان”

طبق آمارها هر دو دقیقه، یک کودک زیر ۱۸ سال در دنیا ازدواج میکند.

این مستند با محوریت موضوع کودک همسری به این مسئله پرداخته و عملکرد متفاوت مسئولین جمهوری اسلامی در برهه های مختلف در قبال این مسئله را بررسی کرده است.