مستند “سراوان؛ اولین آفتاب” – قسمت دوم

مستند «سراوان، اولین آفتاب»؛ نان در برابر جان

صبح دوشنبه چهارم اسفند مثل همیشه اولین آفتاب کشور در #سراوان​​ طلوع کرد؛ اما غروب آن سرخ‌تر از هر روز بود.

در چهارم اسفند معامله جان در برابر نان، برای مردم سراوان گران‌تر از همیشه تمام شد.

چندین نفر از سوخت‌برانی که آن روز به امید به دست آوردن نان دل به جاده‌های پر خطر مرزی زده بودند، هرگز به خانه برنگشتند.

حوادث چهارم اسفند منجر به اعتراضاتی فراگیر در منطقه بلوچستان شد؛ اعتراضاتی که در هر صحنه آن خشم از فقر تحمیلی و ارزان بودن جان بلوچ دیده می‌شد.

مستند «سراوان، اولین آفتاب» روایتی است از رنج سوخت‌بران و آنچه پس از چهارم اسفند رخ داد.