مستند “سد کهیر”

این مستند به بررسی اختلاس های کلان در یک نقطه گمنام کشور میپردازد.

اختلاس هایی که توسط مسئولین اجرایی سد کهیر شهر کنارک در استان سیستان و بلوچستان رخ داد.

در این مستند همچنین داستان اعتصاب کارگران این سد را روایت میکنیم