مستند ” حقوق حیوانات در ایران “

بارها شاهد صحنه های تلخی در شبکه های اجتماعی مبنی بر اذیت و آزار حیوانات چه توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن و چه از سوی اشخاص حقیقی – که بنا به گفته کارشناسان، بیمار تلقی میشنوند – بوده ایم.
قوانین قضائی ایران تا چه مقدار برای حیوانات، حقوقی را در نظر گرفته است؟
اقدام اخیر پلیس فتا مبنی بر دستگیری افرادی که از اذیت و آزار حیوانات، فیلم و کلیپ تهیه میکنند تا چه مقدار میتواند این معضل را حل کند؟
تهیه و تولید در گروه مستند سازی شبکه آزادی