مستند “تله ی سقوط”

سقوط هواپیمای فرندشیپ در اسفند ۶۴ چگونه رقم می‌خورد؟ –
پرده برداری از جنگ قدرت در میانه‌ی عملیات والفجر ۸ –
نقش تاریخی سپاه و محسن رضایی در پنهان کردن حقیقت –
بازشکافی دیگری از نقاط تاریک جنگ و کشته شدن تیم ویژه حقیقت‌یاب –
با حضور کارشناسان علت سقوط فرندشیپ را بررسی می‌کنیم –

همه این‌ها و بیشتر در مستند تله سقوط