مستند ترکمانچای چینی – بخش اول

این قرارداد چیست و چرا به ان ترکمانچای چینی میگویند؟
چرا مردم از جزئیات این توافق بیخبر هستند؟
چرا همچین قرارداد نابرابری باید بین دو کشور نابرابر منعقد شود؟ جمهوری اسلامی به دنبال چه امتیازاتی از کشور چین است؟
ایا خامنه ای در جریان این قبیل معاملات و قرارداد های دولت ها قرار دارد یا خیر؟
ایا مجلس قالیباف قرارداد ۲۵ ساله با چین را به تصویب خواهد رساند؟
نقش احمدی نژاد در قرارداد ایران و چین چیست و او به دنبال چه چیزی میباشد؟
در این فیلم مستند تمامی زوایای این قرارداد را مورد بررسی،و پاسخ این سوالات را توسط کارشناسان امر داده ایم
تهیه و تولید،گروه مستند سازی تلوزیون آزادی