مستند “ترور های پنهان “

از آغاز شکل گیری جمهوری اسلامی تاکنون بار ها شاهد قتل و ترور هایی بودیم که عامل و آمران آنها نامشخص بوده است.

بر کسی پوشیده نیست که این قتل های پیچیده قطعا عواملی را پشت پرده با خود به همراه دارد

اما واقعا چه کسانی این ترور ها را انجام میدهند؟

آیا واقعا کشور اسرائیل این ترور ها را برنامه ریزی و اجرا کرده است؟

از پشت پرده ی ترور دانشمندان هسته ای چه میدانیم؟ ایا گزارشی که حکومت ایران در مورد این ترور ها اعلام می کند،واقعیت دارد؟

در این فیلم مستند به شرح ترور های دانشمندان هسته ای کشور میپردازیم، تماشا کنید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

تهیه و تولید در گروه مستند سازی تلوزیون آزادی