مستند “ترور عقاید” – کردستان – قسمت چهارم

جمهوری اسلامی،برنامه ی حذف مخالفینی که در مبارزه علیه حکومت شاهنشاهی کنار انقلابیون بودند را در همان اوایل انقلاب شروع کرد.

از اعدام و قتل عام معترضین به رویه ی حکومت خمینی در کردستان تا سراسر ایران

اما در ان دوران فعالان و علمای اهل سنت کردستان چه میکردند؟ چه بر سر انها آمد و اکنون اهل سنت کردستان چه فعالیت هایی میکنند؟

در مستند ترور عقاید،بخشی از این فعالیت ها و ترور ها را زیر ذره بین گذاشته ایم تا ماجرا را از زبان .دوستان و اشنایان علمای اهل سنت کردستان که توسط جمهوری اسلامی ترور شده اند، بشنویم.

تهیه و تولید،گروه مستند سازی تلوزیون ازادی