مستند “به جهنم خوش آمدید؛ کمپ موریا”

در این فیلم مستند، به وضعیت پناهجویانی که در کمپ موریا در کشور یونان زندگی اسارت مانندی داشتند، میپردازیم.
موریا جزیره ای کوچک است که تعداد پناهندگان در آن از ظرفیت حداکثری آن تجاوز کرده اند.
پناهندگانی از کشورهای مختلف که با مشکلات متعدد بهداشتی،تغذیه ای و امنیتی مواجه هستند.