مستند “ایران در سال ۹۹ “- قسمت اول

سال ۹۹ برای ایرانیان سالی پر از حوادث و اتفاقات مختلف بود. سالی که با شدت گرفتن ویروسی جهان گیر به نام کرونا شروع شد و سپس با آغاز دوره یازدهم مجلس ایران، افزایش نرخ تورم و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه یافت.

اما مسئولان جمهوری اسلامی، تا چه مقدار توانستند در این سال از پس وظایف خود بر آیند؟

عواقب اقتصادی، محیط زیستی و سیاسی کنش مسئولان ایرانی برای کشور در سال ۹۹ چه بود؟

سال ۹۹ چگونه گذشت و برای سال ۱۴۰۰ زمینه ساز چه تحولاتی خواهد بود؟