ویدیوگرافیک| مرگ بر منتقد ما

در ایتالیا و فرانسه بعد از انگلیس به قرنطینه روی آوردند و بخاطر تاخیر در این امر از مردم خود عذرخواهی کردند. حتی فرانسه از برگزاری انتخابات شهرداری ها هم از مردم عذرخواهی کرد و همه‌تلاش کردند خسارات وارده را جبران کنند.

اما جمهوری اسلامی نه‌تنها در هیچ زمینه از مردم کشورش عذرخواهی نکرد، بلکه خود را حق به جانب می‌دانست چرا؟ چون دولت با حکومت همراه نیست و مردم هم با حکومت و اساسا در ادبیات جمهوری اسلامی چیزی به‌نام عذرخواهی وجود ندارد چون مسئولین در هر زمینه سنگ تمام می‌گذارند.

فرق جمهوری اسلامی با غربی ها چیست؟ فرق این است که غربی ها اشتباه‌ خود را بیان می‌کند و آزادی رسانه‌دارد اما در جمهوری اسلامی چطور؟ در این ویدئو ببینید.