مرتضی امیری جرقویه، از مریدان آیت الله منتظری در اصفهان، بازداشت شد

مرتضی امیری جرقویه، فعال سیاسی منتقد حکومت و از مریدان آیت الله منتظری، روز چهارشنبه در منزل خود در شهر اصفهان از سوی نیروهاای امنیتی بازداشت شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، مرتضی امیری جرقویه، فعال سیاسی منتقد حکومت و از سخنرانان قدیمی و مذهبی اصفهان و از مریدان آیت الله منتظری، روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه ۹۸ در منزل خود در شهر اصفهان از سوی نیروهاای امنیتی بازداشت شد.

بر اساس گزارش‌ها، علت بازداشت او را نگارش نامه‌ای در روزهای اخیر به رهبر جمهوری اسلامی دانسته اند.

حسین یزدی@raheazadii

دیشب خبردار شدم امیری جرقویه از سخنرانان قدیمی و مذهبی اصفهان و از مریدان آیت الله منتظری روز چهارشنبه پس از نوشتن یک نامه مفصل بازداشت شده است.
آقای امیری جرقویه نزدیک هفتاد سال سنش هست حداقل به کودکان رحمی ندارید به پیرمردان یک رحمی بکنید.