مدیر کانال تلگرامی سنقر آنلاین نیوز به ۶ ماه کار اجباری در کلانتری محکوم شد

امیر بیگوند مدیر کانال تلگرامی سنقر آنلاین نیوز، توسط شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنقر و کلیایی به ۶ ماه کار اجباری محکوم شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هرانا”، امیر بیگوند، شهروند اهل شهرستان سنقر و کلیایی واقع در استان کرمانشاه توسط شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان به انجام ۶ ماه کار اجباری در کلانتری ۱۱ شهید بهشتی شهرستان سنقر محکوم شد.

آقای بیگوند پیشتر در مردادماه امسال به پلیس امنیت شهرستان سنقر احضار و به دلیل انتشار مطالبی انتقادی در صفحه شخصی خود مورد بازجویی قرار گرفت.

براساس این حکم که در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۱ دادیاری عمومی دادسرای عمومی و انقلاب سنقر به ریاست قاضی وحید بنی عامریان صادر و طی روزهای اخیر به وی ابلاغ شده است، آقای بیگوند به انجام کارهای خدماتی در کلانتری ۱۱ شهید بهشتی شهرستان سنقر برای ۶ ماه به مدت دو بار در هفته و هر مرتبه ۲ ساعت محکوم شده است.

یک منبع مطلع از پرونده آقای بیگوند در این خصوص به هرانا گفت: “اداره اطلاعات پس از پا در میانی تعدادی از مسئولان و فرمانده شهرستان از شکایت خود انصراف داد و در این مرحله قرار تعقیب امیر بیگوند برای ۶ ماه به حالت تعلیق درآمده و در این مدت به انجام کار اجباری محکوم شده است. شکایت اداره اطلاعات هم بر اساس مطالب منتشر شده در کانال تلگرامی او بود. تعداد ۲۴ اسکرین شات از متن های کانال تلگرامی امیر بیگوند در پرونده بود. برای مثال یکی از آنها شعری از خانم هلیا صدیقی و در انتقاد به صدور حکم اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال بود”.

در متن قرار صادره شده برای آقای بیگوند آمده است:

«اتهامات: ۱. تشویش مردم به ارتکاب جرم / جنایت علیه امنیت داخلی / خارجی ۲. نشر اکاذیب در فضای مجازی
قرار تعلیق تعقیب دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنقر کلیایی.
الف. در خصوص اتهام آقای امیر بیگوند فرزند الماس، که متهم است به: نشر اکاذیب در فضای مجازی تلگرام به قصد تشویش اذهان عمومی: نظر به اینکه جرم مذکور؛ وفق ماده ۷۴۶ قانون تعزیرات اسلامی؛ از جمله جرایم تعزیری درجه شش محسوب می‌گردد و شاکی خصوصی هم اعلام رضایت نموده و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر بوده و نادم و پشیمان بوده و درخواست تعلیق تعقیب هم داشته و موافقت وی اخذ شده لذا تعقیب کیفری وی مستندا به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری به مدت شش ماه معلق می‌شود و متهم مکلف است که در مدت تعلیق هر هفته دو مرتبه؛ خود را به رئیس کلانتری ۱۱ شهید بهشتی شهرستان سنقر معرفی و هر مرتبه به مدت دو ساعت نسبت به کارهای خدماتی اقدام نماید و متذکر می‌شود در صورتی که متهم هر گاه در مدت تعلیق به اتهام یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه ۷ و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و علیه او کیفرخواست صادر شود و یا دستور فوق را اجرا نکند، قرار تعیلق تعقیب لغو خواهد شد و با رعایت مقررات مربوط به تعدد تعقیب به عمل خواهد آمد و مدتی که تعقیب معلق بوده هم جز مدت مرور زمان محسوب نمی‌گردد چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد. مرجع قضایی قرار تعلیق را ایفا می‌نماید و همچنین هر گاه در مدت تعلیق تعقیب معلوم گردد که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر بوده است بلافاصله به وسیله مرجع لغو و تعقیب از سر گرفته می‌شود و مدتی هم که تعقیب معلق بوده جز مرور زمان محسوب نمی‌شود. این قرار به استناد تبصره ۲ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ظرف ده روز قابل اعتراض hز جانب شاکی در دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنقر خواهد بود».

امیر بیگوند، فرزند الماس، متولد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۲، اهل شهرستان سنقر و کلیایی واقع در استان کرمانشاه است.  آقای بیگوند مدیر کانال تلگرامی سنقر آنلاین نیوز است.