مدیر مسئول روزنامه «همشهری» و پایگاه خبری «بهار نیوز» مجرم شناخته شدند

مدیر مسئول پایگاه خبری «بهارنیوز» و روزنامه «همشهری» به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به اتفاق آرا مجرم شناخته شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی، امروز یک شنبه ۲۵ خردادماه ۹۹، جلسه رسیدگی به پرونده‌های پایگاه خبری «بهارنیوز» و روزنامه «همشهری» در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات اعلام کرد: “مدیر مسئول روزنامه همشهری به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد”.

وی افزود: “مدیر مسئول پایگاه خبری بهار نیوز نیز به اتهام «نشر اکاذیب» به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد”.