محکومیت ۴ نوکیش مسیحی در مجموع به ۳۵ سال حبس تعزیری

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، ۴ نوکیش مسیحی را در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، مهدی اکبری، مهدی روح پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، ۴ نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره که روز دوشنبه پس از اعزام این ۴ نوکیش مسیحی به دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به آنها ابلاغ شد: “مهدی اکبری و مهدی روح پرور، دو نوکیش مسیحی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین – از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی به ترتیب به تحمل ۱۰ سال و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، دو نوکیش مسیحی دیگر در این پرونده با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.”

حکم مذکور روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اعزام مهدی اکبری، مهدی روح پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، چهار نوکیش مسیحی به دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به آنها ابلاغ شد.