محکومیت محمدعلی راجی به ۹۱ روز حبس

 محمدعلی راجی از دراویش گنابادی بازداشت شده در جریان حوادث گلستان هفتم و فرزند محمد راجی درویشی که در اثر ضربات وارده حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شده بود، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۹۱ روز حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری شبکه آزادی به نقل از مجذوبان نور، محمدعلی راجی، درویش گنابادی و از بازداشت شدگان حوادث گلستان هفتم، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۹۱ روز حبس محکوم شد.

آقای راجی در هنگام دستگیری در سحرگاه یکم اسفند ۹۶ از نزدیک شاهد ضرب و جرح شدید پدرش توسط مأموران لباس شخصی و بازداشت و انتقال او به بازداشتگاه بود..

محمدعلی راجی در هفدهمین روز بازداشت انفرادی، پس از آن که خبر درگذشت محمد راجی در هنگام بازجویی منتشر شد با وثیقه از زندان آزاد شد، اما اجازه نیافت در خاکسپاری پدرش شرکت کند.