محکومیت محمدعلی راجی، پسر درویش گنابادی کشته شده به ۹۱ روز زندان

طیبه راجی، خواهر محمدعلی راجی، فرزند یکی از دراویش گنابادی، در توییتی خبر داد که برادرش به سه ماه زندان محکوم شده و باید ۱۱ خرداد خود را به زندان معرفی کند. محمد راجی، پدر تیام و محمدعلی، سال ۹۶ و در جریان اعتراض‌های دراویش گنابادی کشته شد.

 محمدعلی راجی، فرزند «محمد راجی»، درویش گنابادی که در جریان حوادث گلستان هفتم پاسداران جان باخت، جهت تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری، از بابت اتهام تشویش اذهان عمومی، بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.

«محمدعلی راجی»، فرزند «محمد راجی»، درویش گنابادی که در جریان اعتراضات سال ۱۳۹۶ و حوادث گلستان هفتم پاسداران مورد ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی قرار گرفت و پس از انتقال به آگاهی شاپور جان باخت، با حکم قاضی «ابوالقاسم صلواتی»، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۹۱ روز حبس محکوم شده بود.

«محمدعلی راجی»، روز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹، با توجه به ابلاغیه دریافتی، احضار و جهت تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری از بابت اتهام تشویش اذهان عمومی پس از مراجعه به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.

محمدعلى راجى، پسر ٢۴ساله او نیز در این درگیری‌های سال ۹۶ بازداشت و با وثیقه آزاد شده بود. او به پنج سال زندان محکوم شده بود که این حکم به ۹۱ روز کاهش یافت