محکومیت علی رزاقی بهار، روزنامه نگار به تحمل حبس تعزیری

علی رزاقی بهار، مدیر گروه مجلات همشهری و مدیرمسئول ماهنامه بارثاوا، توسط شعبه دوم کیفری یک استان خراسان رضوی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد

به گزارش شبکه آزادی به نقل از دیده بان ایران، امروز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, علی رزاقی بهار, روزنامه نگار و مدیر گروه مجلات همشهری و مدیرمسئول ماهنامه بارثاوا, توسط شعبه ۲ دادگاه کیفری ۱ مشهد از بابت اتهام تشویش اذهان عمومی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد

اتهام مطروحه علیه وی “تشویش اذهان عمومی” از طریق مطالب منتشر شده در ماهنامه بارثاوا، عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، این حکم به دنبال شکایت اداره ارشاد خراسان رضوی و گزارش اداره اطلاعات به عنوان شاکی و مدعی العموم صادر شده است

این درحالی است که این پرونده در هیئت نظارت بر مطبوعات رسیدگی نشده است.