محور مقاومت، رویایی که منطقه را به آتش کشاند

توافق به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی امارات متحده خبری بود که تمامی رسانه های جهان را در چند روز قبل به خود معطوف نموده است . دولت ترامپ در ادامه پروژه ی معامله قرن پیش از این وعده داده بود که در جهت نزدیکی کشورهای عربی و اسرائیل قدمهایی را برخواهد داشت . اما کسی تصور نمیکرد چنین اقدامی تا به این مرحله برسد که امارات متحده ، یکی از دولت‌های پرنفوذ عربی راه را برای سایر کشورها در جهت عادی سازی روابط با اسرائیل هموار کند . جمهوری اسلامی خشمناک از این اقدام امارات ، دست به تهدید و ارعاب میزند . مقامات نظام دولت امارات را تهدید می‌کنند که به زودی توسط محور مقاومت با آنها برخورد خواهد شد ، اما محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از آن نام می‌برد مدتیست رو به تضعیف گذاشته است و آینده ی گروههای دخیل در این پروژه در حاله ای از ابهام قرار دارد .

میهمان: دکتر منصور فرهنگ – استاد روابط بین الملل