محمود محمودی با تودیع وثیقه آزاد شد

محمود محمودی روزنامه‌نگار اهل سنندج با وثیقه موقتا آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “ماف نیوز”، روز پنج شنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، محمود محمودی روزنامه‌نگار اهل سنندج پس از اتمام بازجوییها با تودیع وثیقه‌ ۲۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شد. او روز یکشنبه ۱۲ بهمن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

گفته می‌شود اتهام مطروحه علیه وی “ارتباط با کانالهای مخالف نظام” عنوان شده است.

او یکی از امضاکنندگان نامه‌ی فعالین مدنی برای آزادی بازداشتیهای اخیر کردستان است.

محمود محمودی یک بار دیگر هشت سال پیش هنگامی که سردبیر هفته‌نامه‌ی ندای گروس بود، به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و توهین به نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در شعبه ۱۰۲ کیفری دادگستری سنندج تفهیم اتهام شده بود.