محمد محمودی به زندان مرکزی تبریز منتقل شد

محمد محمودی به زندان مرکزی تبریز منتقل شد

محمد محمودی، فعال مدنی آذربایجانی طی تماسی از انتقالش به زندان مرکزی تبریز اطلاع داده است.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز یک شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۰، محمد محمودی، فعال مدنی آذربایجانی در تماسی که با نزدیکان خود داشته از انتقالش به زندان مرکزی تبریز اطلاع داده است.