محمدرضا رمضان زاده از زندان بجنورد به مرخصی اعزام شد

محمدرضا رمضان زاده از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، از زندان بجنورد به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از هرانا ، امروز سه شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، محمدرضا رمضان زاده از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، از زندان بجنورد به مرخصی اعزام شد.

آقای رمضان زاده پیشتر در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۹ از زندان بجنورد به مرخصی اعزام و روز شنبه ۱۴ فروردین ماه، با پایان ایام مرخصی به زندان بجنورد بازگشت.

محمدرضا رمضان زاده پیشتر در تاریخ ۲۹ دیماه ۱۳۹۹، جهت تحمل دوران محکومیت یک ساله خود که در ارتباط با شرکت در تحصن سراسری معلمان در سال های ۹۷ و ۹۸ علیه او صادر شده راهی زندان بجنورد شد.

همچنین بر اساس حکمی که در پرونده ای دیگر در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط دادگاه انقلاب بجنورد صادر شده بود، محمدرضا رمضان زاده، حسین رمضانپور و حمیدرضا رجایی به اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ترتیب به ۱۳ سال حبس تعزیری، ۸ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ۴ سال حبس تعزیری، علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حق پرست و حسن جوهری هر یک به ۳ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. محمدرضا رمضان زده علاوه بر این به محرومیت از فعالیت‌های صنفی نیز محکوم شده بود.

از سوی دیگر این فعالین صنفی در بخش دیگر این پرونده به “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” متهم شده بودند. آقای رمضان پور علاوه بر این اتهام توهین به مسئولین نظام و خیانت در امانت را در پرونده داشتند که در نهایت دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان در تاریخ ۱۱ و ۱۳ تیرماه سال ۹۸، در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان بجنورد به ریاست قاضی جوان برگزار شد. براساس حکم این دادگاه محمدرضا رمضان زاده به دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربی شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم و سایرین از اتهام مطروحه تبرئه شدند. این احکام در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد.

در نهایت دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی احکام حبس هفت تن از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان این استان را در اردیبهشت ۹۹ صادر کرد که بر اساس این احکام، محمدرضا رمضان زاده به ۸ سال حبس تعزیری، حسین رمضان پور به ۴ سال حبس تعزیری، آقایان سعید حق‌پرست، علی فروتن، حسن جوهری، مصطفی رباطی و حمیدرضا رجایی هر یک به ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.