محرومیت علی منبوهی، زندانی سیاسی از حق مرخصی و درمان

علی منبوهی، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز از حق مرخصی محروم مانده است. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۷ تیر ماه ۱۳۹۹، علی منبوهی، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز که در حال تحمل حبس تعزیری ۲۵ سال خود در این زندان است از حق مرخصی محروم مانده است. این زندانی سیاسی از بیماری دیابت، چربی خون و ناراحتی قلبی رنج می برد و از دسترسی به خدمات پزشکی و اعزام به مرکز درمانی هم محروم است. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر ضمن اعلام این خبر گفت: “این زندانی سیاسی از سال ۱۳۷۸ در زندانهای جیرفت کرمان و پس از آن شیبان اهواز منتقل شده  و طی این دوران از مرخصی محروم است. علی منبوهی از بیماریهای دیابت، چربی خون و بیماری قلبی رنج می برد و از اعزام وی به مرکز درمانی جلوگیری می شود. این زندانی سیاسی، بیشتر دوران محکومیت حبس تعزیری ۲۵ ساله خود را در زندانهای کارون اهواز و زندان مرکزی جیرفت در استان کرمان به همراه رحیم عفراوى سپری کردند و اخیراً به زندان شیبان اهواز « مجتمع حرفه آموزی » منتقل شد”. 

در سال ۱۳۷۸، علی منبوهی، شهروند اهل حمیدیه اهواز، به همراه چند تن دیگر از شهروندان ساکن این شهرستان توسط دادگاه انقلاب اهواز بابت اتهام محاربه با خدا و اقدام علیه امنیت کشور، محاکمه و به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان جیرفت واقع در استان کرمان محکوم شد. همچنین چند تن از افرادی که با علی منبوهی در این پرونده بودند از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند. حکم علی منبوهی پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر عیناً تائید شد.