مجید رضایی به حبس محکوم شد

مجید رضایی، فعال مدنی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به حبس و ارائه خدمات عمومی محکوم شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هرانا”، مجید رضایی، فعال مدنی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۹ ماه زندان محکوم شد.

بر اساس این حکم که در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده است، آقای رضایی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم با تسلیم به رای به ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. او علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی به ارائه روزانه ۴ ساعت خدمات عمومی به مدت ۳ ماه، به عنوان پاکبان تحت نظارت حراست شهرداری تهران و شرکت در دوره های مشاوره کنترل هیجان و روان در موسسه روانشناسی ماوای قم به مدت ۸ ساعت، محکوم شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مجید رضایی در تاریخ ۹ اسفندماه ۹۹ برگزار شد.

شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین برای فریبا فریدونی، همسر مجید رضایی، در ارتباط با همین پرونده قرار منع تعقیب صادر کرد.

خانم فریدونی پیشتر نیز در جریان اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت و در آذرماه همان سال توسط دادگاه انقلاب شهرستان خمین از بابت اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی به ۶ ماه حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بود که این حکم در تیرماه ۹۹ و در مرحله تجدیدنظر تایید و مدت تعلیق آن به ۱ سال کاهش پیدا کرد.