ویدیوگرافیک | مجلس فساد

نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی اخیرا مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت؛ از اخذ کرسی ریاست مجلس توسط قالیباف، تا ارائه مدرک جعلی برای اخذ رأی و نمایندگی در مجلس شورای اسلامی.

شهروندان ایرانی در صفحات اجتماعی این مجلس را مجلس فساد نامیدند.

پرونده‌های فساد نجومی قالیباف چه بود؟ نقش قالیباف در همکاری با مافیای قاچاق مواد مخدر و سوخت و پرونده فساد ۱۰ هزار میلیاردی شهرداری تهران چه بود؟ در این ویدئو ببینید.