ویدئوگرافیک | ما باید از ونزوئلایی شدن بترسیم یا ونزوئلایی‌ها از ایرانی شدن؟!

معادلات اقتصادی برای ۸۰ درصد ایرانی‌ها که به گفته کمیسیون اقتصادی مجلس زیرخط فقر هستند، هر روز پیچیده‌تر می‌شود؛ جمعیتی که تهیه یک صبحانه ساده هم برایش در حال تبدیل شدن به آرزوست.

اگر در آمد سه میلیون تومانی یک خانوار کارمندی را در نظر بگریم و فقط هزینه ماهانه ۷۲۰ هزار تومانیِ صبحانه این خانوار را با درآمدش مقایسه کنیم، خواهیم چه فشار عجیبی بر مردم وجود دارد.

حالا ما باید از ونزوئلایی شدن بترسیم یا ونزوئلایی‌ها از ایران شدن؟!

ویدئوگرافیک آزادی را ببینید تا بهتر متوجه فاجعه اقتصادی حاصل از حاکمیت جمهوری اسلامی شوید.