لیزا تبیانیان پس از حکم تبرئه، راهی زندان شد

لیزا تبیانیان، شهروند بهایی ساکن کرج که روز شنبه ۲۵ مرداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، جهت تحمل حبس به زندان کچویی کرج منتقل شده است.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، لیزا تبیانیان شهروند بهائی ساکن کرج که پیشتر توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده بود برای تحمل حبس تعزیری در پرونده ای که پیشتر حکم تبرئه وی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده بود راهی زندان کچوئی کرج شد. 

خانم تبیانیان سال ۹۷ توسط دادگاه انقلاب کرج به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد اما در مرحله تجدیدنظر با استناد به اینکه اساسا تبلیغ آئین بهایی تبلیغ علیه نظام نیست از اتهام وارده تبرئه شد.

لیزا تبیانیان پیشتر در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۶ فروردین ۹۶ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. وی در مردادماه ۹۷ توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

در اسفندماه سال ۹۷ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز با رد اتهام مطروحه و با استناد به اینکه اساسا تبلیغ آئین بهایی تبلیغ علیه نظام نیست را تبرئه کرد. دادگاه با استناد به اینکه اساسا تبلیغ آئین بهایی تبلیغ علیه نظام نیست این شهروند بهایی را از این اتهام تبرئه کرد.