لطیف حسنی فعال سیاسی آذربایجانی از زندان آزاد شد

لطیف حسنی فعال سیاسی آذربایجانی با پایان دوران محکومیت از زندان رجایی شهر آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، لطیف حسنی فعال سیاسی آذربایجانی پس از تحمل ۷ سال و یازده ماه از حبس ۹ ساله خود، از زندان رجایی شهر آزاد شد.

آقای حسنی به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام، در مجموع به ۹ سال حبس تعزیری محکوم و در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نیز این حکم تایید و اجرا شد.

شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌شرقیی روز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه ۹۹ با ابلاغ دادنامه‌ای به جعفر افشارنیا، وکیل مدافع این زندانی سیاسی خبر از کاهش حبس از ۹ سال به ۶ سال و ۸ ماه داده بود.

آقای حسنی از بابت اتهام «مشارکت در تشکیل گروه غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» از ۸ سال به ۶ سال و از بابت اتهام «مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام» از یک سال به ۸ ماه کاهش یافت.

کاهش مجازات‌ها در راستای اجرای قانون جدید کاهش محازات حبس تعزیری انجام یافت.