لایو های ناشایست اینستاگرامی!

گفته اخیر رئیس پلیس فتا مبنی بر رصد مخاطبان در لایو های اینستاگرامی موج اعتراضات کاربران را برانگیخته.

رئیس پلیس امنیت تهران گفته با افرادی که رفتار ناشایست در اینستاگرام دارند بالافاصله برخورد خواهد شد.

پیرو این، اخیرا شماری از سلبریتی ها به‌خاطر حضور در لایو های اینستاگرامی که حول محور اعتراض به گرانی و نحوه مدیریت حکومت بود، به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند.

به نظر شما وقتی پلیس امنیت از «رفتار ناشایست» سخن گفته منظور او مخالف با نظام است؟ اگر نیست پس پرونده سازی برای سلبریتی ها به چه اتهامی صورت گرفته؟ در این ویدئو ببینید.