قوه قضاییه حکم برائت اسماعیل بخشی و محمد خنیفر را صادر کند، اعتراض صنفی جرم نیست

 عضو هیات مدیره «کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور» با اتکا به اصل ۲۷ «قانون اساسی»، بر حق اعتراض آرام و مسالمت‌آمیز همه‌ مردم، از جمله کارگران تاکید کرده است.

«حسین حبیبی» در ارتباط با احکام پنج سال زندان کارگران معترض «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» گفته است: «آیا تجمع اعتراضی تخلف است؟ درحالی که اصل ۲۷ قانون اساسی تاکید می کند تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. لذا اعتراض مسالمت‌آمیز آیین‌نامه نمی‌خواهد.»

به گفته این عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تجمع کارگران کارخانه‌ها مانند نیشکر هفت‌تپه، «هپکو»، «آذرآب» و غیره بیرون از محوطه کارگاه، وفق اصل ۲۷ قانون اساسی، نه تنها آزاد بلکه استفاده از حقی همگانی است که امنیت برگزاری آن نیز باید تامین و تضمین شود.

حبیبی تاکید کرده است: «اگر تجمع اعتراضی و اعتصاب در داخل کارگاه رخ دهد که همان دست از کار کشیدن است که یا منجر به تعطیلی کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران می‌شود، تنها هیات تشخیص موظف به رسیدگی براساس درخواست هریک از طرفین اختلاف است. لذا بازهم اتهام تلقی نمی‌شود، چه رسد به این که جرم تلقی شود. در نتیجه، محکومیت صادره برای کارگران هفت‌تپه از درجه اعتبار ساقط است.»

این فعال کارگری در پایان افزوده است: «از قوه قضاییه انتظار می‌رود حکم بر برائت کارگران هفت‌تپه، از جمله آقای محمد خنیفر، عضو شورای اسلامی کار و آقای اسماعیل بخشی را صادر نمایند. آن‌ها هیچ جرمی جز اعتراض آرام صنفی ندارند.»
منبع:ایران وایر