قرارداد ۲۵ ساله ترکمانچای چین

قرارداد ۲۵ ساله ای که میان ایران و چین مورد مذاکره است، با توجه به مخفی بودن بخشهای زیادی از این مذاکرات، باعث شک کارشناسان و مردم عادی شده است. در این برنامه به بررسی این قرارداد که از سوی بسیاری به قرارداد ترکمانچای تشبیه شده، پرداختیم

میهمانان
ناهید حسینی – تحلیلگر سیاسی
عباس خرسندی – تحلیلگر سیاسی