ویدئوگرافیک | قتل صندوقچه اسرار فساد سیستماتیک رژیم ایران!

جمهوری اسلامی که دنبال گردن برای طناب دارش می‌گردد، این بار جان یکی از شاخص‌ترین چهره‌های رسانه‌ای اپوزیسیون را گرفت.

بسیاری از شهروندان اعدام روح‌الله زم را قتل حکومتی می‌دانند؛ قتلی که به گفته گزارشگران بدون مرز به دستور علی خامنه‌ای انجام شده است.

پیش از اعدام، به زم وعده داده بودند که مقابل دوربین اعتراف کند تا با زندانیان خارجی مبادله شود؛ اما روشن بود که این صندوقچه اسرار فساد حکومتی باید بر طناب دار بوسه بزند.