ویدیوگرافیک | قاضی قانون شناس

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز شنبه ۲۴ خرداد گفت «غلامرضا منصوری در رومانی بنا بر درخواست ایران بازداشت شد.»

او یکی از متهمان پرونده فساد و متهم به دریافت مبلغ نیم میلیون یورو در ایران شده؛ اما این قاضی سرشناس لواسانات به نظر می‌رسد قوائد بازی در قانون را خوب یاد گرفته و در ویدئویی که از خودش منتشر کرد برای آقا ادای احترام کرد و کلی برای قوه‌قضائیه ماله‌کشید!

اما این‌بار دو سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران پیگیر پرونده او هستند تا منصوری را در دادگاه های اروپا محاکمه کنند. در این ویدئو ببینید.