قاسم عطایی عظیمی فعال سیاسی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

قاسم عطایی عظیمی، فعال سیاسی و مسئول شاخه استانی سازمان عدالت و آزادی، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

به گزارش تلویزیون آژادی به نقل از “هرانا”، قاسم عطایی عظیمی، فعال سیاسی و مسئول شاخه استانی سازمان عدالت و آزادی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. او پیشتر با شکایت استاندار خراسان شمالی بازداشت و پس از حضور در دادگاه عمومی و انقلاب بجنورد به زندان این شهرستان منتقل شده بود. 

بر اساس این گزارش، وی به دنبال شکایت محمد علی شجاعی، استاندار خراسان شمالی محکوم شده است. دلیل این شکایت انتقاد وی در یک گروه تلگرامی، نسبت به عملکرد استاندار خراسان شمالی عنوان شده است.

قاسم عطایی عظیمی در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹، با شکایت استاندار خراسان شمالی بازداشت و پس از حضور در دادگاه عمومی و انقلاب بجنورد به زندان این شهرستان منتقل شده بود.