فیلم مستند “سند؛ چشم انداز ۱۴۰۴”

آبان ۱۳۸۲ یعنی دو سال پیش از حضور محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور، مجمع تشخیص مصلحت نظام طرحی را تصویب می‌کند که چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله ایران می‌شود. این طرح در قالب ۴ برنامه ۵ ساله تدوین شده و اکنون در آخرین ۵ سال این طرح هستیم.
با توجه به شکست جمهوری اسلامی در به انجام رساندنِ تمامی موارد این سند، در این فیلم مستند، به عوامل تدوین چنین سندی پرداختیم و به دنبال پاسخی برای این سوال بودیم: هدف جمهوری اسلامی از تهیه چنین سندی چه بود؟