فیلم مستند ” حوثی ها و یمن خوشبخت ” قسمت دوم

یمن کشوری بود که به دلیل بارش‌های فراوان و آب وهوایی بهتر نسبت به عربستان و کشاورزی پر رونق آن به یمن خوشبخت مشهور شده بود

نامی که اکنون و پس از جنگ‌های طولانی و زمامداری حاکمان نالایق، فساد و نابودی گسترده‌ای را بر مردم یمن تحمیل کرده است.

در فیلم مستند ” حوثی ها و یمن خوشبخت” به دنبال پاسخی برای این سوال هستیم: حوثی ها چه کسانی هستند و چه ارتباطی با حکومت ایران دارند؟