ویدیوگرافیک | فعالان مدنی تحت تعقیب

فعالیت های مدنی در ایران همواره توسط نهادهای امنیتی سرکوب شده‌اند.

سالانه ده‌ها فعال مدنی در حوزه حقوق بشر، حقوق زنان، اقلیت‌های دینی و اتنیکی در دادگاه به احکام زندان محکوم می‌شوند.

اما تهدید و سرکوب این فعالان تنها به داخل کشور محدود نمی‌شود، عبدالله بزرگزاده از فعالان مدنی بلوچ طی روزهای گذشته توسط نهادهای امنیتی ترکیه بازداشت شد.

او موفق شد با ارسال ویدئویی به برادر خود، خبر بازداشت خود را رسانه‌ای کند. در این ویدئو ببینید.